Hidrolik Arıza Bulma ve Hidrolik Bakım

Kursun Amacı

Hidrolik konusunda temel-ileri seviye eğitim almış personele, tüm devre elemanlarında karşılaşabilecekleri sorunları, nedenlerini ve çözüm yöntemlerini öğretmek. Arıza bulmayı kolaylaştırmak. Arızanın nedenleri ve giderilmesi için gerekli yorumları yapabilecek bilgileri kavratmak. Bakım konusunda gerekli becerileri kazandırmak.

Kursun İçeriği

 • Temel prensiplerin önemi.
 • Temel prensipler ile bakım arasındaki yakın ilişki.
 • Pascal Kanunu ve hidrolikte uygulamaları.
 • Bir hidrolik devrede basınç hangi hallerde oluşur?
 • Bernoulli Kanunu ve hidroliğe uyarlanması.
 • Hidrolik devrede dirençlerin durumu.
 • Akış türleri ve sürtünme ilişkisi.
 • Sürtünme kuvvetini azaltacak önlemlerin alınması.
 • Hidrolik depoda olması gereken özellikler ve alınacak önlemler.
 • Bir hidrolik devrede akışkan sıcaklığının artmasının nedenleri.
 • Hidrolik akışkanların özelliği, seçimi, akışkanın değiştirilmesi.
 • Hidrolik akışkanlarda viskozite ve arıza ilişkisi.
 • Hidrolik yağların fiziksel ve kimyasal kontrolü.
 • Sentetik ve madensel esaslı yağları kullanırken dikkat edilecek hususlar.
 • ISO kirlilik kodlaması.
 • Filtrelerde gözenek büyüklüğü ve beta oranı.
 • Filtre seçimini etkileyen unsurlar.
 • Filtrelerde kirlilik göstergeleri.
 • Hidrolik pompanın devreye alınması.
 • Hidrolik pompalarda meydana gelen sorunlar ve alınacak önlemler.
 • Devreye alma veya hidrolik devrenin ilk çalıştırılmasında dikkat edilecek hususlar.
 • Devre içindeki havanın alınması.
 • Kavitasyonun tanımı ve önlenmesi.
 • Hidrolik silindirlerin yapısı, montajı.
 • Silindirlerin sızıntı kontrolünün yapılması.
 • Yön kontrol valflerinin yapısı, montajı ve sökülmesi
 • Yön kontrol valflerinin sızıntı kontrolünün yapılması.
 • Yön kontrol valflerinin kumanda şekilleri ve elektriksel arızaların giderilmesi.
 • Basınç kontrol valfleri ve çalışma prensipleri.
 • Basınç kontrol valfinden kaynaklanan arızaların tespiti ve giderilmesi.
 • Bir hidrolik devrede meydana gelen basınç ve hız kayıplarının incelenmesi.
 • Boru çaplarının tespiti ve akış hızı ile ilişkisi.
 • Boru bağlantılarının yapılması.
 • Sızdırmazlık elemanlarının seçimi, montajı ve kullanımında dikkat edilecek hususlar.
 • Bakım sırasında dikkat edilecek hususlar.

Süre

 36 saat (22 saat teorik anlatım, 14 saat uygulama)

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Her türlü soru ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz…