Enerji Maliyetlerinin Azaltılması

Seminerin Amacı

Her geçen yıl daha da pahalanan ve artık ekonomik kullanılmasının zorunlu hale geldiği anlaşılan enerji türlerinin özellikleri hakkında bilgilendirmek. Endüstriyel sistemlerde ve binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasıyla ilgili yapılan uygulamaları anlatmak. Enerji verimliliğinde kullanılan ölçü aletlerini ve kullanımı konusunda bilinçlendirmek. Enerji verimliliğini etkileyen cihazların yapısı ve çalışma sistemi ile ilgili bilinçlendirmek. Enerjinin geri dönüşümüyle ilgili yapılabilecek uygulamaları anlatmak. Alternatif enerji kaynaklarını ve özelliklerini tanıtmak.

Seminerin İçeriği

• Genel enerji durumu
• Verimlik kavramı ve enerji verimliliği çalışmaları
• Enerji Verimliliğini Ölçme Ve Verimliliği Etkileyen Cihazlar
• Enerji yönetimi
• Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar
1. Endüstriyel işletmelerde
2. Müstakil evlerde, apartmanlarda, sitelerde ve binalarda
3. Ulaşım sektöründe
4. Elektrik enerjisi üretim tesislerinde
5. Elektrik enerjisi dağıtım şebekelerinde
• Isı Yalıtımı Gelişmiş Ülkelerde Enerji Verimliliği Uygulamaları
• Diğer Enerji Kaynakları
1. Güneş enerjili sistemler
2. Rüzgar enerjili sistemler
3. Nükleer enerji sistemleri
4. Biyogaz-Biyodizel-Biyomas sistemleri
5. Jeotermal enerji sistemleri
6. Hidrojen enerjisi ve yakıt pilleri
• Enerjinin Geri Kazanımı
• Enerji kaynaklarının çevre üzerine etkileri

Katılımcı Profili

Enerji yöneticiliği ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde görev alan yönetici ve elemanlar. Verimliliği arttırma çalışmaları yapılan işletmelerdeki tüm teknik personel.

Süre

16 Saat (2 Gün)

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Her türlü soru ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz…